Các tài sản hàng đầu của thế giới là một công ty Thụy Sĩ chuyên về quốc tịch và cư trú bởi các chương trình đầu tư và bán hàng và tiếp thị của bất động sản sang trọng.

Dành cho khách hàng cá nhân

  • Quốc tịch và cư trú theo đầu tư
  • Tìm kiếm bất động sản cá nhân
  • Tiếp thị và bán bất động sản
  • Đầu tư và đánh giá tài sản tăng 50%

Dành cho đối tác kinh doanh

  • Tiếp thị công dân và cư trú theo chương trình đầu tư
  • Tiếp thị và bán bất động sản
  • Mua lại khách hàng quốc tế (bao gồm Trung Đông, Châu Á, Đông Âu, Mỹ Latinh)
  • Bảo mật và chia sẻ phí hoa hồng

Bạn có quan tâm?

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất muốn thảo luận về nhu cầu của bạn và cách chúng tôi có thể giúp bạn.

Ask anything
Nadezda
Sergey
Giuseppe

We typically reply within a few hours.

Call us
Nadezda
Sergey
Giuseppe
+420 222 988 844

or leave your phone number
and we will call you back